Spå med leseoppgaver

Har du elever som trenger variasjon i den daglige lesingen hjemme? Eller trenger elevene dine et lite spark bak for å bli aktive lesere i leseundervisningen på skolen ?

Spåene brukes mens man leser, og de kommer i to ulike varianter:

Barn med voksen og elev med elev

Nipnapper
Barn med voksen

Denne spåen kan brukes i den daglige lesetreningen hjemme, når barnet sitter og leser de daglige 20 minuttene med en voksen. Spåen har forskjellige leseoppgaver som både retter seg mot barnet og den voksne. Noen skal løses i fellesskap, andre hver for seg. På denne måten blir det variasjon i lesingen. Oppgavene har forskjellig fokus slik som avkoding, flytende lesing, ordforråd og høytlesing.


Spåen er laget til småskoletrinnet.Elev med elev

Denne spåen skal brukes som en del av lesingen i skolen. Den kan brukes i frilesingen, da oppgavene ikke er avhengige av at elevene leser samme tekst, men den kan også brukes til en bok som leses felles i klassen.


Elevene skal jobbe sammen i læringspar. Leseoppgavene dreier seg om person- og stedsbeskrivelser, høytlesing, innholdsforståelse og vurdering av boka. Elevene bytter på å besvare oppgavene.


Det er en god ide å gi elevene en tidsramme og på forhånd avtale hvor mange ganger det skal “spås”, slik at det også blir tid til å lese. 


Spåen er laget til mellomtrinnet (ca. 4. - 6. klasse)

 

Du får materiellet på bokmål og nynorsk.

Få spåene tilsendt, klare til utskrift