Leseopplegg til Pyms mislykka familie

Thumb_BM-2 

 

Undervisningsopplegg til elever fra omtrentlig 4.-6. trinn. 

Boka Pyms mislykka familie handler om den 11 år gamle antiheltinnen Pym som har fått i oppdrag å skrive en fortelling om familien sin. Men hvordan skal hun klare å skrive en fengende og sann fortelling om en familie som er fullstendig mislykket? Heldigvis har Pym god fantasi ...

Leseopplegget legger blant annet vekt på humor i fortellinger, og elevene skal bli kjent med og selv bruke virkemiddelet overdrivelse i tekster. Elevene skal også reflektere over forholdet mellom fantasi og virkelighet og ulike familiekonstellasjoner.

Opplegget strekker seg over minst to uker, da hele boka skal leses. Det er imidlertid ikke knyttet oppgaver til hvert enkelt kapittel. 

I opplegget er det lagt opp til klasseromssamtaler, gruppearbeid, pararbeid og individuelt arbeid. Oppgavene legger til rette for at elevene skal beskrive, fortelle, argumentere, reflektere og bruke fantasien. Elevene skal dessuten få skrivetrening underveis og lage en sammensatt tekst ved hjelp av digitale ressurser.

Fyll ut skjemaet og få materiellet på bokmål og nynorsk.