Leseterningen: Trill terningen for å finne ut hva du skal gjøre i leselekse

 

 

Hent leseterningen som elevene kan bruke når de skal lese skjønnlitteratur hjemme. Den er også en støtte for de foresatte når de skal engasjere seg i lekselesingen. 

Fyll ut skjemaet for å få terningen. 

 

 

leseterning-download-spot-BM
leseterning-download-spot-BM

Om terningen

Leseleksa har og bør fortsette å ha en viktig plass i skolen. Elever trenger å lese jevnlig for å bli trygge lesere, utvide ordforrådet sitt, føle mestring og oppleve leseglede. 

 

Da førstelektor Torild Frafjord Hoem og professor Åse Kari H. Wagner ved Lesesenteret i Stavanger forsket på læreres lesepraksis i klasserommet, fant de imidlertid at det ikke alltid er så lett å få øye på noe eksplisitt formål med leseleksene. Dessuten syntes tekstene til leseleksene sjelden å ha noen verdi i seg selv. Skal elevene ha et godt utbytte av leseleksene, må tekstene være gode og interessante å snakke om. I tillegg må leksene ha god kvalitet og være koblet til undervisningen i norsktimene, mener Hoem og Wagner.

 

Oppgavene på terningen baserer seg på funn fra den ovenfor nevnte forskningen og 8 forskningsbaserte anbefalinger for god lesepraksis, som lærer Wibecke Bauge utarbeidet da hun tok master som lærerspesialist ved Lesesenteret. Hun peker blant annet på at det er svært viktig at de foresatte involveres i leseleksene, men at de ofte trenger en veiledning for å vite hvordan de kan hjelpe til.

 

Vi har derfor laget en terning som barna og de foresatte kan bruke sammen når leseleksene skal gjøres. Den er i hovedsak ment for lesing av skjønnlitteratur. Oppgavene er ulike leseoppdrag, og det er først og fremst trenings- og utbyggingslekser (Bauge, 2022). Leksene skal i utgangspunktet alltid forankres i det som det jobbes med i undervisningen, og det er en fordel at elevene er kjent med den type oppgaver som finnes på terningen. Gjennom oppgavene vil elevene blant annet jobbe med refleksjon/metakognisjon, leseflyt, ord/begreper, tekstforståelse og det å organisere tekst. 

 

Du kan i forkant bestemme hvor mange oppgaver eleven skal gjøre (hvor mange ganger terningen skal trilles), eller om enkelte av sidene på terningen ikke skal være med i leksa. Vi foreslår at elevene gjør alle oppgavene på den siden terningen lander på, siden noen av oppgavene henger sammen. 


Fyll ut skjemaet og få tilgang til terningen på bokmål og nynorsk

 

Kilder: 

Bauge, W. (2022). Forskningsbaserte anbefalinger til god leseleksepraksis på småskoletrinnet 


Rongved, Elisabeth E.S. (2022). For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste

 

Hent Leseterningen her