Klassebingo med leseoppdrag

Sett fart i elevenes lesemotivasjon ved å la dem samarbeide om å utføre leseoppdragene på bingobrettet. 

Nedslasting-spot-bingo-NO
Nedslasting-spot-bingo-NO

Klassebingo for barnetrinnet og ungdomstrinnet

Klassebingoene har ulike leseoppdrag. Elevene kan krysse av et felt på bingoen når de har lest en bok som passer til beskrivelsen i feltet. Oppgavene kan for eksempel være at man må lese en bok av en bestemt forfatter, at boka har et bestemt tema, foregår i et visst miljø eller liknende. 

Du får tilsendt forslag til regler for bingoen sammen med materiellet. 

Materiellet finnes for både barne- og ungdomstrinnet, og du kan velge om du vil laste det ned på bokmål eller nynorsk

 

Få bingoene tilsendt, klare til utskrift