Hent Læseterning

ny-læseterning-download-spot-DK

Hent læseterningen, som dine elever nemt kan bruge hjemme, når der skal læses i skønlitterære tekster!  

Udfyld formularen her på siden, så får du materialet tilsendt. 


Om læseterningen: 

Læselektier har og skal fortsat have en vigtig plads i skolen. Elever har brug for at læse jævnligt for at blive trygge læsere, udvikle deres ordforråd, føle mestring og opleve læseglæde. 


Lektor Torild Frafjord Hoem og professor Åse Kari H. Wagner fra Læsecentret i Stavanger, Norge forsker i lærernes læsepraksis i klasserummet og har blandt andet fundet ud af, at det ikke altid er så let at få øje på et eksplicit mål med læsetræningen. Det kan derfor være vanskeligt for eleverne at se meningen med læselektien derhjemme. Det er også vigtigt, at teksten der læses har en værdi i sig selv. Hvis eleverne skal have godt udbytte af læselektierne, må teksterne være gode og interessante at snakke om. Desuden må lektierne være af god kvalitet og være koblet til undervisningen i timerne, mener Hoem og Wagner. 


Opgaverne på læseterningen er baseret på denne forskning samt 8 forskningsbaserede anbefalinger for god læsepraksis udarbejdet af lærer Wibecke Bauge. Hun peger blandt andet på, at det er vigtigt, at forældrene involveres i læselektierne, men at de ofte har brug for vejledning til, hvordan de skal hjælpe barnet.

Læseterningen kan barnet og forældrene nemt bruge sammen, når læselektierne skal laves. Den er i udgangspunktet lavet til læsning af skønlitterære tekster. Opgaverne er forskellige læserelaterede opgaver og hovedsageligt trænings- og udviklingsorienterede (Bauge, 2022). Lektierne skal først og fremmest lægge sig i forlængelse af det, der arbejdes med på klassen, og det er en fordel, at det er kendte opgaver for eleverne. Gennem opgaverne på terningen vil eleverne blandt andet arbejde med: refleksion/metakognition, flydende læsning, ord/begreber, tekstforståelse og det at organisere en tekst.

Som lærer kan du på forhånd bestemme, hvor mange opgaver eleven skal lave (hvor mange gange terningen skal kastes), eller om enkelte sider af terningen ikke skal være en del af lektierne. Lad gerne eleven lave alle opgaver på den side, som terningen lander på, da nogle af opgaverne er sammenhængende.


Kilder: 

Bauge, W. (2022). Forskningsbaserte anbefalinger til god leseleksepraksis på småskoletrinnet 


Rongved, Elisabeth E.S. (2022). For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevissteUdfyld formularen og få læseterningen tilsendt