12 inspirerende leseroller

Hvis elevene dine har behov for litt ulike innganger til en tekst, kan leseroller være tingen for dem. 

laeseroller_spot

Materiellet består av 12 kort med hver sin leserolle. Leserollene kan brukes til mange typer tekster og har fokus på ulike lesestrategier. 

Tanken bak kortene er at elevene skal samarbeide om en tekst. På hvert kort er det tydelige oppgaver som legger opp til en bestemt lesestrategi. Når elevene så samarbeider i grupper, skal de formidle sitt fokus til de andre. 

Leserollene har ulik vanskegrad, så her ligger det muligheter til å differensiere undervisningen.

I materiellet er det dessuten en lærerveiledning med forslag til ulike måter å bruke leserollene på i undervisningen.

Du får tilsendt materiellet på bokmål og nynorsk.

Hent leserollene her