12 inspirerende læseroller

Har dine elever brug for forskellige tilgange til en tekst, så kunne læseroller være en mulighed for dem.

laeseroller_spot

Materialet består af 12 kort med hver deres læserolle. Læserollerne kan bruges til mange forskellige typer af tekster og har fokus på forskellige læsestrategier.

Tanken bag kortene er, at eleverne skal samarbejde om en tekst. På hvert kort er der en tydelig opgave, som lægger op til en bestemt læsestrategi. Når eleverne så arbejder sammen i grupper, skal de formidle deres fokus for de andre i gruppen.

Læserollerne har lidt forskellige sværhedsgrad, så her ligger en mulighed for at differentiere undervisningen.

I materialet er der desuden er lærervejledning med forskellige forslag til, hvordan man kan bruge læserollerne i sin undervisning.

Hent læserollerne her